(5α,9Beta,10α,13α)-Androstane-3,17-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H28O2
IUPAC Name (5s,8r,9r,10r,13r,14s)-10,13-dimethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molecular Mass 288.424 g·mol−1
Heat of Formation -536.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.52 ± 1.08 D
Volume 369.08 Å 3
Surface Area 294.24 Å 2
HOMO Energy -9.80 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.93 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5s,8r,9r,10r,13r,14s)-10,13-dimethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
  • (5s,8r,9r,10r,13r,14s)-10,13-dimethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-quinone
InChIKey RAJWOBJTTGJROA-FWCQNIJFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O