(5α,6E)-17-(Cyclopropylmethyl)-6-Hydrazono-4,5-Epoxymorphinan-3,14-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H25N3O3
IUPAC Name (3s,4r,4as,7ar,12bs)-3-(cyclopropylmethyl)-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one hydrazone
Molecular Mass 355.431 g·mol−1
Heat of Formation -225.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.62 ± 1.08 D
Volume 411.17 Å 3
Surface Area 332.14 Å 2
HOMO Energy -8.64 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.02 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5alpha)-17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one hydrazone
  • morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrazone, (5alpha)-
  • naltrexazone
  • naltrexone hydrazone
CAS Number(s)
  • 73674-86-9
InChIKey RCNYWXCENWWKDS-VTRZFGTDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N