(5α,6Beta)-6-Fluoro-17-Methyl-4,5-Epoxymorphinan-3,14-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H20FNO3
IUPAC Name (3s,4r,4as,7r,7ar,12bs)-7-fluoro-3-methyl-1,2,4,5,6,7,7a,13-octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,9-diol
Molecular Mass 305.344 g·mol−1
Heat of Formation -598.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.21 ± 1.08 D
Volume 342.32 Å 3
Surface Area 277.48 Å 2
HOMO Energy -8.60 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.10 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 6-fluoro-6-desoxyoxymorphone
  • foxy
  • morphinan-3,14-diol, 4,5-epoxy-6-fluoro-17-methyl-, (5alpha,6beta)-
CAS Number(s)
  • 92593-44-7
InChIKey RHMYCVRHSNQERT-BGMJHJHJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N O F