9-(β-D-Arabinofuranosyl)-6-Azidopurine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H11N7O4
IUPAC Name (2r,3s,4s,5r)-2-(6-azidopurine-1,3,7-triium-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 293.239 g·mol−1
Heat of Formation -86.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.00 ± 1.08 D
Volume 310.7 Å 3
Surface Area 275.65 Å 2
HOMO Energy -9.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.19 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4s,5r)-2-(6-azido-9-purinyl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3s,4s,5r)-2-(6-azidopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3s,4s,5r)-2-(6-azidopurin-9-yl)-5-methylol-tetrahydrofuran-3,4-diol
InChIKey RPEDALNTACVIFY-UHTZMRCNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N