N,N'-Methylenediacetamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C5H10N2O2
IUPAC Name n-(acetamidomethyl)acetamide
Molecular Mass 130.145 g·mol−1
Heat of Formation -429.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.02 ± 1.08 D
Volume 164.87 Å 3
Surface Area 173.13 Å 2
HOMO Energy -9.97 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.11 ± eV
Point Group Symmetry Cs
Synonyms
  • acetamide, n,n'-methylenebis-
  • meco-gly psi(nh-co)nhme
  • methylene diamine, n,n'-diacetyl-
  • n,n'-methylenebisacetamide
  • n-(acetamidomethyl)acetamide
  • n-(acetamidomethyl)ethanamide
  • n-[(acetylamino)methyl]acetamide
  • nmdad
CAS Number(s)
  • 3852-14-0
InChIKey RRSCVDMNAXVDSV-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N