(11β)-11,17-Dihydroxy-3,20-Dioxopregna-1,4-Dien-21-Yl (2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-Dodecatrienoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H50O6
IUPAC Name [2-[(8s,9s,10r,11s,13s,14s,17r)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] (2e,6e)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienoate
Molecular Mass 578.779 g·mol−1
Heat of Formation -1097.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.91 ± 1.08 D
Volume 744.99 Å 3
Surface Area 602.25 Å 2
HOMO Energy -9.25 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.41 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2e,6e)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienoic acid [2-[(8s,9s,10r,11s,13s,14s,17r)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] ester
 • (2e,6e)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienoic acid [2-[(8s,9s,10r,11s,13s,14s,17r)-11,17-dihydroxy-3-keto-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-keto-ethyl] ester
 • [2-[(8s,9s,10r,11s,13s,14s,17r)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] (2e,6e)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienoate
 • d01998
 • farnerate
 • farnerate gel
 • farnezone
 • pnf 21
 • pnf-21
 • prednisolone farnesylate
 • prednisolone farnesylate (jan)
 • pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-21-((3,7,11-trimethyl-1-oxo-2,6,10-dodecatrienyl)-oxy)-, (11beta,21(2e,6e))-
CAS Number(s)
 • 118244-44-3
InChIKey SBQAKZYUNWNIRL-WIPKXTQKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O