β-Thioguanidine Deoxyriboside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H13N5O3S
IUPAC Name 2-amino-9-[(2r,4s,5r)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3h-purine-6-thione
Molecular Mass 283.307 g·mol−1
Heat of Formation 1117.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.60 ± 1.08 D
Volume 275.16 Å 3
Surface Area 261.41 Å 2
Point Group Symmetry Cs
Synonyms
  • 2-amino-9-(2-deoxy-.beta.-d-erythropentofuranosyl)-9h-purine-6(1h)-thione
  • 2-amino-9-(2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6h-purine-6-thione
  • 2-amino-9-[(2r,4s,5r)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-3h-purine-6-thione
  • 2-amino-9-[(2r,4s,5r)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3h-purine-6-thione
  • 2-amino-9-[(2r,4s,5r)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-3h-purine-6-thione
  • 2-amino-9-[(2r,4s,5r)-4-hydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-3h-purine-6-thione
  • aids-010571
  • aids010571
  • beta-thioguanidine deoxyriboside
  • thiodeoxyguanosine
InChIKey SCVJRXQHFJXZFZ-KVQBGUIXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements S C O N