(11β,14Xi)-9-Fluoro-11-Hydroxyandrost-4-Ene-3,17-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H25FO3
IUPAC Name (8s,9r,10s,11s,13s,14s)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molecular Mass 320.398 g·mol−1
Heat of Formation -789.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.63 ± 1.08 D
Volume 380.48 Å 3
Surface Area 299.62 Å 2
HOMO Energy -9.80 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.04 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8s,9r,10s,11s,13s,14s)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
  • (8s,9r,10s,11s,13s,14s)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-quinone
InChIKey SHJZUHWENQCCJH-YQAXKJAASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F