α-L-Rhamnopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O5
IUPAC Name (2r,3r,4r,5r,6s)-6-methyltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 164.156 g·mol−1
Heat of Formation -985.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.12 ± 1.08 D
Volume 184.79 Å 3
Surface Area 176.75 Å 2
HOMO Energy -10.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.60 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2r,3r,4r,5r,6s)-6-methyloxane-2,3,4,5-tetrol
 • (2r,3r,4r,5r,6s)-6-methyltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
 • 6-deoxy-alpha-l-mannopyranose
 • 6-deoxy-alpha-l-mannopyranoside
 • alpha-6-deoxy-l-mannose
 • alpha-l-mannomethylose
 • alpha-l-rha
 • alpha-l-rhamnose
 • alpha-l-rhamnoside
 • alpha-l-rhamnosides
 • alpha-rhamnose
 • raa
 • ram
CAS Number(s)
 • 10030-85-0
InChIKey SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O