β-L-Rhamnopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O5
IUPAC Name (2s,3r,4r,5r,6s)-6-methyltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 164.156 g·mol−1
Heat of Formation -975.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.39 ± 1.08 D
Volume 183.85 Å 3
Surface Area 176.87 Å 2
HOMO Energy -10.36 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.35 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,4r,5r,6s)-6-methyloxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2s,3r,4r,5r,6s)-6-methyltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • 6-deoxy-beta-l-mannopyranose
  • 6-deoxy-beta-l-mannopyranoside
  • beta-6-deoxy-l-mannose
  • beta-l-mannomethylose
  • beta-l-rhamnose
  • beta-l-rhamnoside
  • beta-l-rhamnosides
InChIKey SHZGCJCMOBCMKK-YJRYQGEOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O