γ-Hydroxybutyric Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C4H8O3
IUPAC Name 4-hydroxybutanoic acid
Molecular Mass 104.105 g·mol−1
Heat of Formation -630.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.15 ± 1.08 D
Volume 129.52 Å 3
Surface Area 141.44 Å 2
HOMO Energy -10.90 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.76 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • .gamma.-hydroxy butyrate
 • .gamma.-hydroxybutyric acid decomposition product
 • 4-hydroxy-butyric acid
 • 4-hydroxybuttersaeure
 • 4-hydroxybutyric acid
 • 502-85-2 (sodium salt)
 • butanoic acid, 4-hydroxy-
 • butyric acid, 4-hydroxy-
 • hydroxybutyric acid, gamma
 • hydroxybutyric acid-
 • lmfa01050006
 • pdsp1_000342
 • pdsp2_000340
CAS Number(s)
 • 591-81-1
 • 52352-27-9
InChIKey SJZRECIVHVDYJC-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O