β-L-Arabinopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C5H10O5
IUPAC Name (2s,3r,4s,5s)-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 150.130 g·mol−1
Heat of Formation -936.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.83 ± 1.08 D
Volume 161.84 Å 3
Surface Area 159.25 Å 2
HOMO Energy -10.17 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.31 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,4s,5s)-oxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2s,3r,4s,5s)-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • alpha-l-arabinose
  • arb
InChIKey SRBFZHDQGSBBOR-KLVWXMOXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O