α-Furil

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H6O4
IUPAC Name 1,2-bis(2-furyl)ethane-1,2-dione
Molecular Mass 190.152 g·mol−1
Heat of Formation -264.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.22 ± 1.08 D
Volume 207.15 Å 3
Surface Area 205.47 Å 2
HOMO Energy -9.95 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.75 ± eV
Point Group Symmetry C2
Synonyms
 • .alpha.-furil
 • 1,2-di(furan-2-yl)ethane-1,2-dione
 • 1,2-di-2-furylethane-1,2-dione
 • 1,2-ethanedione, 1,2-di-2-furanyl-
 • 2,2'-furil
 • bipryomucyl
 • bipyromucyl
 • di-2-furanylethanedione
 • di-2-furylglyoxal
 • difuranylglyoxal
 • ethanedione, di-2-furanyl-
 • furil
CAS Number(s)
 • 594872-19-2
 • 492-94-4
InChIKey SXPUVBFQXJHYNS-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O