(1β,2Alpha,5β,7β,10β,13β)-4,10-Diacetoxy-1,7,13,19-Tetrahydroxy-9-Oxo-5,20-Epoxytax-11-En-2-Yl Benzoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C31H38O12
IUPAC Name (1beta,2alpha,5beta,7beta,10beta,13beta)-4,10-diacetoxy-1,7,13,19-tetrahydroxy-9-oxo-5,20-epoxytax-11-en-2-yl benzoate
Molecular Mass 602.626 g·mol−1
Heat of Formation 915.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.41 ± 1.08 D
Volume 636.54 Å 3
Surface Area 431.41 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 7,11-methano-5h-cyclodeca(3,4)benz(1,2-b)oxet-5-one, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,9,11-trihydroxy-4a-(hydroxymethyl)-8,13,13-trimethyl-, (2ar-(2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha,11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha))-
InChIKey SYDMVWLQJZBPIU-BPHARJCYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O