(2α,5Beta,7Beta,10Beta,13α)-4,10-Diacetoxy-1,7,13,19-Tetrahydroxy-9-Oxo-5,20-Epoxytax-11-En-2-Yl Benzoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C31H38O12
IUPAC Name (2alpha,5beta,7beta,10beta,13alpha)-4,10-diacetoxy-1,7,13,19-tetrahydroxy-9-oxo-5,20-epoxytax-11-en-2-yl benzoate
Molecular Mass 602.626 g·mol−1
Heat of Formation 910.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.37 ± 1.08 D
Volume 648.82 Å 3
Surface Area 443.55 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • -
 • 1
 • 9
 • a
 • b
 • c
 • d
 • h
 • i
 • n
 • o
 • r
 • t
 • x
 • y
InChIKey SYDMVWLQJZBPIU-VHLOTGQHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O