14α-Hydroxyprogesterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H30O3
IUPAC Name (8r,9s,10r,13r,14r,17s)-17-acetyl-14-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 330.461 g·mol−1
Heat of Formation -667.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.03 ± 1.08 D
Volume 414.85 Å 3
Surface Area 325.71 Å 2
HOMO Energy -9.85 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.09 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8r,9s,10r,13r,14r,17s)-17-acetyl-14-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (8r,9s,10r,13r,14r,17s)-17-ethanoyl-14-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 14.alpha.-hydroxyprogesterone
  • pregn-4-ene-3,20-dione, 14-hydroxy-
CAS Number(s)
  • 16031-66-6
InChIKey UAMNQIUKJVUQMR-JRBOJVLQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O