(2β,3Alpha,5Alpha,16β,17β)-2,16-Di(1-Piperidinyl)Androstane-3,17-Diyl Bis(2,2-Dimethylpropanoate)

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C39H66N2O4
IUPAC Name [(2s,3s,5s,8r,9s,10s,13s,14s,16s,17r)-17-(2,2-dimethylpropanoyloxy)-10,13-dimethyl-2,16-bis(1-piperidyl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] 2,2-dimethylpropanoate
Molecular Mass 626.952 g·mol−1
Heat of Formation -1106.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.58 ± 1.08 D
Volume 831.97 Å 3
Surface Area 603.44 Å 2
HOMO Energy -8.31 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.30 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey UAXYDQGRJRUBNC-CTZJFKTFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N