β-Ala

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C3H7NO2
IUPAC Name 3-aminopropanoic acid
Molecular Mass 89.093 g·mol−1
Heat of Formation -408.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.51 ± 1.08 D
Volume 110.56 Å 3
Surface Area 125.77 Å 2
HOMO Energy -9.81 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.85 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • .beta.-alanine
 • .beta.-aminopropionic acid
 • 2-carboxyethylamine
 • 3-aminoprop-2-ynoic acid
 • 3-aminopropanoate
 • 3-aminopropiolic acid
 • 3-aminopropionic acid
 • 3-aminopropionsaeure
 • abufene
 • alanine, beta
 • alanine, beta-
 • b-alanine
 • beta alanine
 • beta-alanine
 • beta-alanine (6ci,8ci,9ci)
 • beta-alanine-beta-14c
 • beta-aminopropionic acid
 • beta-aminopropionsaeure
 • h2nch2ch2cooh
 • omega-aminopropionic acid
 • oprea1_583450
 • pdsp1_000144
 • pdsp2_000143
 • propanoic acid, 3-amino-
 • tocris-0206
CAS Number(s)
 • 28854-76-4
 • 39748-53-3
 • 107-95-9
 • 87867-95-6
InChIKey UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N