S-[(1S,2S)-2-Methylcyclobutyl] 5-Methylhexanethioate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H22OS
IUPAC Name s-[(1s,2s)-2-methylcyclobutyl] 5-methylhexanethioate
Molecular Mass 214.367 g·mol−1
Heat of Formation -305.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.82 ± 1.08 D
Volume 296.55 Å 3
Surface Area 281.36 Å 2
HOMO Energy -9.10 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.63 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey UDLBLEKRORRTAU-QWRGUYRKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C S O