4-{[(17β)-17-Hydroxy-3-Oxoandrost-4-En-19-Yl]Oxy}-4-Oxobutanoic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H32O6
IUPAC Name 4-[[(8r,9s,10s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-10-yl]methoxy]-4-oxo-butanoic acid
Molecular Mass 404.497 g·mol−1
Heat of Formation -1243.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.69 ± 1.08 D
Volume 492.74 Å 3
Surface Area 383.46 Å 2
HOMO Energy -9.87 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.13 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 4-[[(8r,9s,10s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-10-yl]methoxy]-4-oxo-butanoic acid
  • 4-[[(8r,9s,10s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-10-yl]methoxy]-4-oxobutanoic acid
  • 4-[[(8r,9s,10s,13s,14s,17s)-17-hydroxy-3-keto-13-methyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-10-yl]methoxy]-4-keto-butyric acid
  • androst-4-en-3-one, 19-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-17-hydroxy-, (17beta)-
  • t-19-h
  • testosterone-19-hemisuccinate
  • testosterone-19-succinate
CAS Number(s)
  • 56101-27-0
InChIKey UELSRLDLPBOXOQ-CXWWUJLYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O