5α-Androstane-3Beta,7α,17Beta-Triol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H32O3
IUPAC Name (3s,5r,7r,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,7,17-triol
Molecular Mass 308.456 g·mol−1
Heat of Formation -778.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.20 ± 1.08 D
Volume 392.28 Å 3
Surface Area 306.95 Å 2
HOMO Energy -10.03 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.95 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5r,7r,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,7,17-triol
  • 3beta,7alpha,17beta-trihydroxy-5alpha-androstane
  • androstane-3,7,17-triol
  • androstane-3,7,17-triol, (3beta,5alpha,7alpha,17beta)-
CAS Number(s)
  • 19316-62-2
InChIKey UFGLFVVFQFFPSV-LKBCLYITSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O