4-(4-(2-(4-(β-D-Glucopyranosyloxy)Phenyl)-2-Oxoethyl)Phenyl)-2(5H)-Furanone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H24O9
IUPAC Name 3-[4-[2-oxo-2-[4-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxyphenyl]ethyl]phenyl]-2,4-dihydrofuran-4-id-5-one
Molecular Mass 456.442 g·mol−1
Heat of Formation -1000.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 9.95 ± 1.08 D
Volume 515.23 Å 3
Surface Area 449.4 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 4-[4-[2-keto-2-[4-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxyphenyl]ethyl]phenyl]-5h-furan-2-one
  • 4-[4-[2-oxo-2-[4-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]ethyl]phenyl]-5h-furan-2-one
  • 4-[4-[2-oxo-2-[4-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxyphenyl]ethyl]phenyl]-5h-furan-2-one
  • 4-[4-[2-oxo-2-[4-[[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]phenyl]ethyl]phenyl]-5h-furan-2-one
  • ap 10
  • ap-10
  • lactonic deoxybenzoin glucoside
CAS Number(s)
  • 37636-71-8
InChIKey UIMPACXRSOBGQI-PFKOEMKTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O