(17β)-17-Hydroxyandrosta-4,6-Dien-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H26O2
IUPAC Name (8r,9s,10r,13s,14s,17s)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 286.409 g·mol−1
Heat of Formation -379.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.25 ± 1.08 D
Volume 366.33 Å 3
Surface Area 295.16 Å 2
HOMO Energy -9.45 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.52 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (17-beta)-17-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one
 • (17beta)-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one
 • (8r,9s,10r,13s,14s,17s)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
 • 17-beta-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one
 • 17beta-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one
 • 6,7-dehydrotestosterone
 • 6,7-didehydrotestosterone
 • 6-dehydrotestosterone
 • androsta-4,6-dien-17-beta-ol-3-one
 • androsta-4,6-dien-3-one, 17-beta-hydroxy-
 • androsta-4,6-dien-3-one, 17-hydroxy-, (17-beta)- (9ci)
 • androsta-4,6-dien-3-one, 17-hydroxy-, (17.beta.)-
 • androsta-4,6-dien-3-one, 17-hydroxy-, (17beta)- (9ci)
 • delta(sup 6)-testosterone
CAS Number(s)
 • 2484-30-2
InChIKey UMDCOKNNLDEKJB-DYKIIFRCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O