(5α,17Beta)-3-Oxoandrostan-17-Yl Nitrate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H29NO4
IUPAC Name [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] nitrate
Molecular Mass 335.438 g·mol−1
Heat of Formation -495.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.63 ± 1.08 D
Volume 411.55 Å 3
Surface Area 328.71 Å 2
HOMO Energy -9.96 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.81 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (5-alpha,17-beta)- 17-(nitrooxy)androstan-3-one
 • 5-alpha-androstan-3-one, 17-beta-hydroxy-, nitrate
 • [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] nitrate
 • andrastanolone nitrate
 • androstan-3-one, 17-(nitrooxy)-, (5-alpha,17-beta)-
 • androstan-3-one, 17-(nitrooxy)-, (5alpha,17beta)-
 • nitric acid [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
 • nitric acid [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-3-keto-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
 • nitrostanolone
CAS Number(s)
 • 21957-21-1
 • 22574-23-8
 • 67006-46-6
InChIKey UMSLJYUGXUEIMR-ABEVXSGRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N