(3α)-[3-({2-[(2S,3S,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-Methyl-2-Pyrrolidinyl]Ethyl}Amino)Propyl]Ferrocene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H30FeN2O2
IUPAC Name cyclopenta-1,3-diene; [(1s)-3-[3-[2-[(2s,3s,4r,5s)-3,4-dihydroxy-5-methyl-pyrrolidin-2-yl]ethylamino]propyl]cyclopenta-2,4-dien-1-yl]iron
Molecular Mass 386.309 g·mol−1
Heat of Formation 3069.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 9.01 ± 1.08 D
Volume 396.83 Å 3
Surface Area 380.72 Å 2
HOMO Energy -9.02 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.47 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey UONBANSHCODUCX-RDDIDZLJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C Fe O N