(3α,5Beta,7α,12α,25R)-3,7,12-Trihydroxycholestan-26-Al

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H46O4
IUPAC Name (2r,6r)-2-methyl-6-[(3r,5s,7r,8r,9s,10s,12s,13r,14s,17r)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]heptanal
Molecular Mass 434.652 g·mol−1
Heat of Formation -1068.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.92 ± 1.08 D
Volume 572.79 Å 3
Surface Area 438.26 Å 2
HOMO Energy -9.85 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.90 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,6r)-2-methyl-6-[(3r,5s,7r,8r,9s,10s,12s,13r,14s,17r)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]enanthaldehyde
  • (2r,6r)-2-methyl-6-[(3r,5s,7r,8r,9s,10s,12s,13r,14s,17r)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]heptanal
InChIKey USFJGINJGUIFSY-IUFSEJPUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O