(6α,11Beta,16α)-6,9-Difluoro-11,16,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-Diene-3,20-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H26F2O6
IUPAC Name (6s,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17s)-6,9-difluoro-11,16,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 412.424 g·mol−1
Heat of Formation -1435.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.60 ± 1.08 D
Volume 457.12 Å 3
Surface Area 349.32 Å 2
HOMO Energy -9.95 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.61 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (6s,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17s)-6,9-difluoro-11,16,17-trihydroxy-17-(2-hydroxy-1-oxoethyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (6s,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17s)-6,9-difluoro-11,16,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (6s,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17s)-6,9-difluoro-11,16,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyethanoyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (6s,8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17s)-6,9-difluoro-17-glycoloyl-11,16,17-trihydroxy-10,13-dimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 6-alpha,9-alpha-difluoro-11-beta,16-alpha,17-alpha,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
  • 6-alpha,9-difluoro-11-beta,16-alpha-17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
  • 6-alpha-fluorotriamcinolone
  • fluocinolone
  • pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-alpha,9-difluoro-11-beta,16-alpha,17,21-tetrahydroxy-
CAS Number(s)
  • 807-38-5
InChIKey UUOUOERPONYGOS-CLCRDYEYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F