15-{[4-(β-D-Glucopyranuronosyloxy)Phenyl]Amino}Retinal

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C32H41NO8
IUPAC Name 6-[4-[4-[(2e,5e)-4,8-di(methylene)-7-(1-methylvinyl)undeca-2,5-dien-9-ynyl]furan-1-ium-2-yl]azanidylbenzene-2,3,5,6-tetraid-1-yl]oxy-3,4,5-trioxo-tetrahydropyran-2,6-diide-2-carboxylate
Molecular Mass 567.670 g·mol−1
Heat of Formation -1265.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.24 ± 1.08 D
Volume 703.54 Å 3
Surface Area 596.92 Å 2
HOMO Energy -8.60 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.87 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3s,4s,5r,6s)-6-[4-[[(2e,4e,6e,8e)-3,7-dimethyl-1-oxo-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]amino]phenoxy]-3,4,5-trihydroxy-2-tetrahydropyrancarboxylic acid
  • (2s,3s,4s,5r,6s)-6-[4-[[(2e,4e,6e,8e)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)nona-2,4,6,8-tetraenoyl]amino]phenoxy]-3,4,5-trihydroxy-oxane-2-carboxylic acid
  • (2s,3s,4s,5r,6s)-6-[4-[[(2e,4e,6e,8e)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)nona-2,4,6,8-tetraenoyl]amino]phenoxy]-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid
InChIKey UVITUJIIRZWOPU-QLTZMECOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N