11β-(4-(2-(Dimethylamino)Ethoxy)Phenyl)Estra-1,3,5(10)-Triene-3,17β-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H37NO3
IUPAC Name (8s,9r,11s,13s,14s,17s)-11-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Mass 435.598 g·mol−1
Heat of Formation -130.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.10 ± 1.08 D
Volume 543.45 Å 3
Surface Area 440.38 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8s,9r,11s,13s,14s,17s)-11-[4-(2-dimethylaminoethoxy)phenyl]-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
  • estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, 11-(4-(2-(dimethylamino)ethoxy)phenyl)-, (11beta,17beta)-
  • ru 39411
CAS Number(s)
  • 120382-04-9
InChIKey VBPPJMXMMHJPDP-JZFZMOLRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N