α-Naphthoflavone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H12O2
IUPAC Name 2-phenylbenzo[h]chromen-4-one
Molecular Mass 272.297 g·mol−1
Heat of Formation 29.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.87 ± 1.08 D
Volume 315.57 Å 3
Surface Area 288.82 Å 2
HOMO Energy -8.99 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.94 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • .alpha.-naphthoflavone
 • .alpha.-naphthylflavone
 • 2-phenyl-4-benzo[h]chromenone
 • 2-phenyl-4h-naphtho(1,2-b)pyran-4-one
 • 2-phenyl-benzo[h]chromen-4-one
 • 2-phenylbenzo(h)chromen-4-one
 • 4h-naphtho(1,2-b)pyran-4-one, 2-phenyl-
 • 4h-naphtho[1,2-b]pyran-4-one, 2-phenyl-
 • 7,8-benzoflavone
 • 7,8-benzoflavone (7ci)
 • 7,8-bf
 • alpha-naphthylflavone
 • bas 07630283
 • benzo(h)flavone
 • bhf
 • oprea1_054595
 • oprea1_802803
 • tnp00080
CAS Number(s)
 • 604-59-1
InChIKey VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O