(11β,17Alpha)-11-(4-Acetylphenyl)-20,20,21,21,21-Pentafluoro-17-Hydroxy-19-Norpregna-4,9-Dien-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H29F5O3
IUPAC Name (8s,11r,13s,14s,17s)-11-[(e)-1-ethylprop-1-enyl]-17-hydroxy-13-methyl-17-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one hydrate
Molecular Mass 508.520 g·mol−1
Heat of Formation -1528.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.76 ± 1.08 D
Volume 562.51 Å 3
Surface Area 437.37 Å 2
HOMO Energy -9.58 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.22 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8s,11r,13s,14s,17s)-11-(4-acetylphenyl)-17-hydroxy-13-methyl-17-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (8s,11r,13s,14s,17s)-11-(4-ethanoylphenyl)-17-hydroxy-13-methyl-17-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • lonaprisan
  • zk-230211
  • zk-pra
InChIKey VHZPUDNSVGRVMB-RXDLHWJPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F