10-(.β.-Diethylaminopropionyl)Phenothiazine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H22N2OS
IUPAC Name 3-(diethylamino)-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one
Molecular Mass 326.456 g·mol−1
Heat of Formation 26.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.75 ± 1.08 D
Volume 405.37 Å 3
Surface Area 349.66 Å 2
HOMO Energy -7.83 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.33 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 10-(alpha-diethylaminopropionyl)phenothiazine
 • 10-(beta-diethylaminopropionyl)phenothiazine
 • 10-n,n-diethylalanylphenothiazine
 • 10h-phenothiazine, 10-(2-(diethylamino)-1-oxopropyl)-
 • 3-diethylamino-1-(10-phenothiazinyl)propan-1-one
 • 3-diethylamino-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one
 • 3-diethylamino-1-phenothiazin-10-ylpropan-1-one
 • phenothiazine, 10-(.beta.-diethylaminopropionyl)-
 • phenothiazine, 10-(beta-diethylaminopropionyl)-
 • phenothiazine, 10-n,n-diethylalanyl-
 • usaf xr-7
CAS Number(s)
 • 13012-66-3
 • 3576-47-4
InChIKey VKRMTQPPGJINJJ-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N