(3β,16β)-Olean-12-Ene-3,16-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O2
IUPAC Name (3s,4ar,6ar,6bs,8s,8as,11r,12as,14ar,14br)-8-hydroxy-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-olate
Molecular Mass 442.717 g·mol−1
Heat of Formation 366.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 34.12 ± 1.08 D
Volume 576.85 Å 3
Surface Area 417.38 Å 2
HOMO Energy -5.06 ± 0.55 eV
LUMO Energy -3.81 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,4ar,6ar,6bs,8s,8as,12as,14ar,14br)-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicene-3,8-diol
  • olean-12-ene-3.beta.,16.beta.-diol
InChIKey VLRYIIPJIVGFIV-QQSFYHFXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O