α-Nitrotoluene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C7H7NO2
IUPAC Name nitromethylbenzene
Molecular Mass 137.136 g·mol−1
Heat of Formation 60.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.08 ± 1.08 D
Volume 160.38 Å 3
Surface Area 164.9 Å 2
HOMO Energy -10.08 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.71 ± eV
Point Group Symmetry Cs
Synonyms
 • (nitromethyl)benzene
 • .alpha.-nitrotoluene
 • benzene, (nitromethyl)-
 • benzene, (nitromethyl)- (9ci)
 • benzyl-dihydroxy-amine
 • n,n-dihydroxy-1-phenyl-methanamine
 • n,n-dihydroxy-1-phenylmethanamine
 • nitrophenylmethane
 • nitrophenylmethane (van)
 • phenylnitromethane
 • toluene, .alpha.-nitro-
 • toluene, alpha-nitro- (8ci)
 • toluene,alpha-nitro
CAS Number(s)
 • 622-42-4
InChIKey VLZLOWPYUQHHCG-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N