(5α,6E)-6-Hydrazono-17-Methyl-4,5-Epoxymorphinan-3,14-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H21N3O3
IUPAC Name (3s,4r,4as,7ar,12bs)-4a,9-dihydroxy-3-methyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one hydrazone
Molecular Mass 315.367 g·mol−1
Heat of Formation -287.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.21 ± 1.08 D
Volume 355.62 Å 3
Surface Area 291.5 Å 2
HOMO Energy -8.60 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.07 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-, hydrazone, (5alpha)-
  • oxymorphazone
  • oxymorphone hydrazone
CAS Number(s)
  • 73697-35-5
InChIKey VOFTYIFRRWVMOO-FDUMSJNMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N