.β.-Estradiol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H24O2
IUPAC Name (8r,9s,13s,14s,17s)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Mass 272.382 g·mol−1
Heat of Formation -414.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.85 ± 1.08 D
Volume 344.13 Å 3
Surface Area 288.34 Å 2
HOMO Energy -8.80 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.23 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (+)-3,17beta-estradiol
 • (13s,17s)-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-beta-diol
 • (17beta)-estra-1(10),2,4-triene-3,17-diol
 • (17beta)-estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol
 • (8r,9s,13s,14s,17s)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
 • (8s,9s,13s,14s,17s)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
 • .alpha.-estradiol
 • .alpha.-oestradiol
 • .beta.-oestradiol
 • 1,3,5-estratriene-3,17-beta-diol
 • 1,3,5-estratriene-3,17.beta.-diol
 • 1,3,5-estratriene-3,17beta-diol
 • 13beta-methyl-1,3,5(10)-gonatriene-3,17beta-ol
 • 17-.beta.-estradiol
 • 17-beta-estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol
 • 17-beta-estradiol
 • 17-beta-oestra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol
 • 17-beta-oh-estradiol
 • 17-beta-oh-oestradiol
 • 17.beta.-estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol
 • 17.beta.-estradiol
 • 17.beta.-oestra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol
 • 17.beta.-oestradiol
 • 17.beta.-oh-estradiol
 • 17.beta.-oh-oestradiol
 • 17beta estradiol (e2)
 • 17beta-estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol
 • 17beta-estradiol
 • 17beta-oestra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol
 • 17beta-oestradiol
 • 3,17-beta-dihydroxy-1,3,5(10)-oestratriene
 • 3,17-beta-dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene
 • 3,17-beta-dihydroxyoestra-1,3,5-triene
 • 3,17-beta-estradiol
 • 3,17-beta-oestradiol
 • 3,17-epidihydroxyestratriene
 • 3,17-epidihydroxyoestratriene
 • 3,17.beta.-dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene
 • 3,17.beta.-dihydroxy-1,3,5(10)-oestratriene
 • 3,17.beta.-dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene
 • 3,17.beta.-dihydroxyestra-1,3,5-triene
 • 3,17.beta.-dihydroxyoestra-1,3,5-triene
 • 3,17.beta.-estradiol
 • 3,17beta-dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene
 • 3,17beta-dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene
 • 3,17beta-dihydroxyestra-1,3,5-triene
 • 3,17beta-dihydroxyoestra-1,3,5-triene
 • 3,17beta-estradiol
 • activella
 • aerodiol
 • alora
 • alpha-estradiol
 • alpha-estradiol (obsolete)
 • altrad
 • amnestrogen
 • aquadiol
 • bardiol
 • bb_nc-0139
 • beta-estradiol
 • beta-estradiol hemihydrate
 • bio-e-gel
 • bio1_000403
 • bio1_000892
 • bio1_001381
 • bio2_000363
 • bio2_000843
 • bpbio1_000532
 • cis-estradiol
 • cis-oestradiol
 • climaderm
 • climara
 • climara forte
 • climara pro
 • cmap_000005
 • cmc_11154
 • compudose
 • compudose 200
 • compudose 365
 • corpagen
 • d-3,17-beta-estradiol
 • d-3,17-beta-oestradiol
 • d-3,17.beta.-estradiol
 • d-3,17.beta.-oestradiol
 • d-3,17beta-estradiol
 • d-3,17beta-oestradiol
 • d-estradiol
 • d-oestradiol
 • d00105
 • dermestril
 • dihydrofollicular hormone
 • dihydrofolliculin
 • dihydromenformon
 • dihydrotheelin
 • dihydroxyesterin
 • dihydroxyestrin
 • dihydroxyoestrin
 • dimenformon
 • diogyn
 • diogynets
 • divigel
 • e 2
 • e(sub 2)
 • elestrin
 • encore
 • epiestriol 50
 • est
 • estra-1(10),2,4-triene-3,17-diol, (17beta)-
 • estra-1,3,5(10)-triene-3,17-beta-diol
 • estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17beta)-
 • estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17beta)-, homopolymer
 • estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, (17.beta.)-
 • estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, (17beta)-
 • estra-1,3,5(10)-triene-3,17.beta.-diol
 • estra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol
 • estrace
 • estraderm
 • estraderm mx
 • estraderm tts
 • estraderm tts 100
 • estraderm tts 50
 • estradiol
 • estradiol (jan/usp/inn)
 • estradiol, .beta.-
 • estradiol-17 beta
 • estradiol-17-beta
 • estradiol-17.beta.
 • estradiol-17beta
 • estradiol-3,17beta
 • estradiolo [dcit]
 • estradot
 • estraldine
 • estrapak 50
 • estrasorb
 • estreva
 • estrifam
 • estring
 • estring vaginal ring
 • estroclim
 • estroclim 50
 • estrofem 2
 • estrofem forte
 • estrogel
 • estrogens, esterified
 • estrovite
 • evorel
 • extrasorb
 • femanest
 • femestral
 • femestrol
 • femogen
 • fempatch
 • femtran
 • follicyclin
 • gelestra
 • ginedisc
 • ginosedol
 • gynergon
 • gynestrel
 • gynoestryl
 • gynpolar
 • innofem
 • lamdiol
 • lmst02010001
 • macrodiol
 • macrol
 • menest
 • menorest
 • microdiol
 • nordicol
 • oesclim
 • oestergon
 • oestra-1,3,5(10)-triene-3,17-beta-diol
 • oestra-1,3,5(10)-triene-3,17.beta.-diol
 • oestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol
 • oestradiol
 • oestradiol berco
 • oestradiol r
 • oestradiol-17-beta
 • oestradiol-17.beta.
 • oestradiol-17beta
 • oestradiol-17beta and esters [steroidal oestrogens]
 • oestradiolum
 • oestrogel
 • oestroglandol
 • oestrogynal
 • ovahormon
 • ovasterol
 • ovastevol
 • ovociclina
 • ovocyclin
 • ovocycline
 • ovocylin
 • perlatanol
 • polyestradiol
 • primofol
 • profoliol
 • profoliol b
 • progynon
 • progynon dh
 • progynon-dh
 • s-21400
 • sandrena 1
 • sandrena gel
 • sisare gel
 • sk-estrogens
 • sl-1100
 • smp1_000121
 • syndiol
 • systen
 • theelin, dihydro-
 • tradelia
 • trial sat
 • trocosone
 • vagifem
 • vivelle
 • zerella
 • zesteem
 • zesteen
 • zumenon
CAS Number(s)
 • 50-28-2
 • 73459-61-7
InChIKey VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O