(2α,3α,5α,22R,23R,24S)-Ergostane-2,3,22,23-Tetrol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H50O4
IUPAC Name (2r,3s,5s,8r,9s,10s,13s,14s,17r)-17-[(1s,2r,3r,4s,5s)-2,3-dihydroxy-1,4,5-trimethyl-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3-diol
Molecular Mass 450.694 g·mol−1
Heat of Formation -606.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.96 ± 1.08 D
Volume 596.58 Å 3
Surface Area 449.58 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,5s,8r,9s,10s,13s,14s,17r)-17-[(1s,2r,3r,4s)-2,3-dihydroxy-1,4,5-trimethyl-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3-diol
  • (2r,3s,5s,8r,9s,10s,13s,14s,17r)-17-[(1s,2r,3r,4s)-2,3-dihydroxy-1,4,5-trimethylhexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3-diol
  • (2r,3s,5s,8r,9s,10s,13s,14s,17r)-17-[(2s,3r,4r,5s)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethyl-heptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3-diol
  • (2r,3s,5s,8r,9s,10s,13s,14s,17r)-17-[(2s,3r,4r,5s)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3-diol
  • campestan-2alpha,3alpha,22r,23r-tetrol
  • lmst01030127
InChIKey VXBLCLVRWCLEOX-BFYSZXNBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O