1-{[(8β)-6-Methylergolin-8-Yl]Methyl}-2,4-Imidazolidinedione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H22N4O2
IUPAC Name 1-[[(6ar,7r,9s,10as)-7-methyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-4-ium-9-yl]methyl]imidazolidine-2,4-dione
Molecular Mass 338.404 g·mol−1
Heat of Formation -171.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.64 ± 1.08 D
Volume 397.59 Å 3
Surface Area 333.88 Å 2
HOMO Energy -8.31 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.03 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey VXIHQTMCLKWCBN-HZUKXOBISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N