(2α,3α,5α,22R,23R)-2,3,22,23-Tetrahydroxystigmastan-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H50O5
IUPAC Name (2r,3s,5s,8s,9s,10r,13s,14s,17r)-17-[(1s,2r,3r,4s)-4-ethyl-2,3-dihydroxy-1,5-dimethyl-hexyl]-2,3-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-6-one
Molecular Mass 478.704 g·mol−1
Heat of Formation 305.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.44 ± 1.08 D
Volume 610.51 Å 3
Surface Area 447.47 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,5s,8s,9s,10r,13s,14s,17r)-17-[(1s,2r,3r,4s)-4-ethyl-2,3-dihydroxy-1,5-dimethyl-hexyl]-2,3-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-6-one
  • (2r,3s,5s,8s,9s,10r,13s,14s,17r)-17-[(1s,2r,3r,4s)-4-ethyl-2,3-dihydroxy-1,5-dimethylhexyl]-2,3-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-6-one
  • (2r,3s,5s,8s,9s,10r,13s,14s,17r)-17-[(2s,3r,4r,5s)-5-ethyl-3,4-dihydroxy-6-methyl-heptan-2-yl]-2,3-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-6-one
  • (2r,3s,5s,8s,9s,10r,13s,14s,17r)-17-[(2s,3r,4r,5s)-5-ethyl-3,4-dihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-2,3-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-6-one
  • 2,3,22,23-tetrahydroxy-5alpha-stigmastan-6-one
  • 2,3,22,23-tetrahydroxystigmastan-6-one
  • homocastasterone
CAS Number(s)
  • 83509-42-6
InChIKey WADMTJKRYLAHQV-NKOPCKDMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O