(βe)-2-(~18~F)Fluoro-β-[(~18~F)Fluoromethylene]-5-Hydroxy-L-Phenylalanine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H9F2NO3
IUPAC Name (e,2s)-2-amino-4-fluoro-3-(2-fluoro-5-hydroxy-phenyl)but-3-enoic acid
Molecular Mass 227.185 g·mol−1
Heat of Formation -778.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.58 ± 1.08 D
Volume 246.49 Å 3
Surface Area 223.84 Å 2
HOMO Energy -9.30 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.74 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 6-fluoro-beta-fluoromethylene-3-tyrosine
  • 6-fluoro-beta-fluoromethylene-m-tyrosine
  • ffmmt
  • phenylalanine, 2-(fluoro-18f)-beta-(fluoro-18f-methylene)-5-hydroxy-, (e)-
CAS Number(s)
  • 145682-70-8
InChIKey WAQMODSFBZJPLN-VYJRBEPVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N O F