β-Nitropropionic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C3H5NO4
IUPAC Name 3-nitropropanoic acid
Molecular Mass 119.076 g·mol−1
Heat of Formation -453.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.13 ± 1.08 D
Volume 129.58 Å 3
Surface Area 141.14 Å 2
HOMO Energy -11.33 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.60 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • .beta.-nitropropionic acid
 • 3-nitropropanoate
 • 3-nitropropionic acid
 • 3-npa
 • 3np
 • 504-88-1 (free acid)
 • beta-nitropropanoate
 • beta-nitropropanoic acid
 • bnp
 • bovinocidin
 • hiptagenic acid
 • nitropropionic acid, beta
 • propanoic acid, 3-nitro-
 • propanoic acid, 3-nitro- (9ci)
 • propionic acid, 3-nitro-
 • sdccgmls-0066769.p001
CAS Number(s)
 • 504-88-1
InChIKey WBLZUCOIBUDNBV-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N