3β-Hydroxy-5Alpha-Androstan-16-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H30O2
IUPAC Name (3s,5s,8s,9s,10s,13r,14s)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-16-one
Molecular Mass 290.440 g·mol−1
Heat of Formation -578.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.87 ± 1.08 D
Volume 378.77 Å 3
Surface Area 302.36 Å 2
HOMO Energy -9.98 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5s,8s,9s,10s,13r,14s)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-16-one
  • 3-hydroxyandrostan-16-one
  • androstan-16-one, 3-hydroxy-, (3.beta.,5.alpha.)-
  • androstan-16-one, 3-hydroxy-, (3beta,5alpha)- (9ci)
CAS Number(s)
  • 571-51-7
InChIKey WDSIJVKJXHSMCM-LQQDZYOZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O