(17β)-17-Hydroxyandrosta-1,4,6-Trien-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H24O2
IUPAC Name (8r,9s,10r,13s,14s,17s)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-8,9,11,12,14,15,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 284.393 g·mol−1
Heat of Formation -268.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.83 ± 1.08 D
Volume 359.01 Å 3
Surface Area 292.11 Å 2
HOMO Energy -9.54 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.32 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8r,9s,10r,13s,14s,17s)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-8,9,11,12,14,15,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 1,4,6-androstatrien-3-one-17beta-ol
CAS Number(s)
  • 4075-12-1
InChIKey WGFQJPRCLLMHRT-DYKIIFRCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O