(5α,6E,5'α,6'E)-6,6'-[(1E,2E)-1,2-Hydrazinediylidene]Bis(17-Methyl-4,5-Epoxymorphinan-3,14-Diol)

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C34H38N4O6
IUPAC Name 2-hydroperoxy-2-[(1e,4e)-8-(oxiran-2-yl)-2,3,6,7-tetrahydroazocin-4-yl]acetonitrile; 3-[(1e,4e)-8-(oxiran-2-yl)-2,3,6,7-tetrahydroazocin-4-yl]dioxirane-3-carbonitrile
Molecular Mass 598.689 g·mol−1
Heat of Formation -640.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.55 ± 1.08 D
Volume 678.31 Å 3
Surface Area 508.6 Å 2
HOMO Energy -8.52 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.02 ± eV
Point Group Symmetry C2
InChIKey WKXKOQQVFYOJBC-MZODVJCESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N