β-(4-Fluorobenzoyl)Propionic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H9FO3
IUPAC Name 4-(4-fluorophenyl)-4-oxo-butanoic acid
Molecular Mass 196.175 g·mol−1
Heat of Formation -670.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.61 ± 1.08 D
Volume 223.45 Å 3
Surface Area 218.98 Å 2
HOMO Energy -10.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.99 ± eV
Point Group Symmetry Cs
Synonyms
 • 3-(4-fluorobenzoyl)propanoic acid
 • 3-(4-fluorobenzoyl)propionic acid
 • 3-(4-fluorobenzoyl]propionic acid
 • 3-(p-fluorobenzoyl)-propionic acid
 • 4-(4-fluorophenyl)-4-keto-butyric acid
 • 4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutanoic acid
 • benzenebutanoic acid, 4-fluoro-gamma-oxo-
 • haloperidol metabolite iii
 • mixcom1_000187
 • r 11302
 • sr-01000597214-2
CAS Number(s)
 • 366-77-8
InChIKey WUYWHIAAQYQKPP-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F