(5α,7Z)-7-Benzylidene-17-(Cyclopropylmethyl)-3,14-Dihydroxy-4,5-Epoxymorphinan-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C27H27NO4
IUPAC Name (3r,4r,4as,6z,7ar,12bs)-3-(cyclopropylmethyl)-4a,9-dihydroxy-6-(phenylmethylene)-1,2,4,5,7a,13-hexahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one
Molecular Mass 429.508 g·mol−1
Heat of Formation -87.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.99 ± 1.08 D
Volume 503.01 Å 3
Surface Area 399.17 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 7-benzylidenenaltrexone
  • bntx-7
  • morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-7-(phenylmethylene)-, (5alpha)-
CAS Number(s)
  • 129468-28-6
InChIKey WXOUFNFMPVMGFZ-XEGDMQTMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N