(19α)-16-(Methoxycarbonyl)-19-Methyl-3,4,5,6,16,17-Hexadehydro-18-Oxayohimban-4-Ium

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H21N2O3+
IUPAC Name (19alpha)-16-(methoxycarbonyl)-19-methyl-3,4,5,6,16,17-hexadehydro-18-oxayohimban-4-ium
Molecular Mass 349.403 g·mol−1
Heat of Formation -223.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.57 ± 1.08 D
Volume 407.1 Å 3
Surface Area 351.84 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (19 alpha)-3,4,5,6,16,17-hexadehydro-16-(methoxycarbonyl)-19-methyloxayohimbanium
  • 3,4,5,6,16,17-hexadehydro-16-(methoxycarbonyl)-19alpha-methyl-18-oxayohimbanium (inneres salz)
  • 3,4,5,6-tetradehydroajmalicine
  • 55322-91-3 (chloride)
  • oxayohimbanium, 3,4,5,6,16,17-hexadehydro-16-(methoxycarbonyl)-19-methyl-, (19.alpha.)-
  • oxayohimbanium, 3,4,5,6,16,17-hexadehydro-16-(methoxycarbonyl)-19-methyl-, (19alpha)- (9ci)
  • serpentine (van)
CAS Number(s)
  • 58782-36-8
  • 131-07-7
InChIKey WYTGDNHDOZPMIW-VBNZEHGJSA-O
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N