(5α,16α,17Beta)-17-Hydroxy-16-Iodoandrostan-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H29IO2
IUPAC Name (5s,8r,9s,10s,13s,14s,16r,17r)-17-hydroxy-16-iodo-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 416.337 g·mol−1
Heat of Formation -500.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.76 ± 1.08 D
Volume 417.6 Å 3
Surface Area 329.04 Å 2
HOMO Energy -8.92 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.57 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5s,8r,9s,10s,13s,14s,16r,17r)-17-hydroxy-16-iodo-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 16-iodostanolone
  • 16alpha-iodo-5alpha-dihydrotestosterone
  • 16alpha-iodostanolone
  • androstan-3-one, 17-hydroxy-16-iodo-, (5alpha,16alpha,17beta)-
CAS Number(s)
  • 82810-68-2
InChIKey XBLJAEMJGAJBSA-QMMYDPBZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements I H C O