1-(β-D-Arabinofuranosyl)-4-(Hydroxyamino)-2(1H)-Pyrimidinone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9HN3O6
IUPAC Name (1e)-3-[(e)-[3,4-dioxo-5-(oxomethylene)tetrahydrofuran-2-ylidene]amino]-n-hydroxy-prop-2-ynimidoyl isocyanate
Molecular Mass 247.121 g·mol−1
Heat of Formation 48.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.77 ± 1.08 D
Volume 251.43 Å 3
Surface Area 251.81 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-4-(hydroxyamino)-2-pyrimidinone
  • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-4-(hydroxyamino)pyrimidin-2-one
  • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-4-(hydroxyamino)pyrimidin-2-one
InChIKey XCUAIINAJCDIPM-CCXZUQQUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N