(11β,17Alpha)-11,17-Dihydroxy-3-Oxoandrost-4-Ene-17-Carboxylic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H28O5
IUPAC Name (8s,9s,10r,11s,13s,14s,17r)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
Molecular Mass 348.433 g·mol−1
Heat of Formation -1012.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.08 ± 1.08 D
Volume 414.98 Å 3
Surface Area 324.56 Å 2
HOMO Energy -9.71 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.08 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8s,9s,10r,11s,13s,14s,17r)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
  • (8s,9s,10r,11s,13s,14s,17r)-11,17-dihydroxy-3-keto-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
InChIKey XNZSRYSTBKQWGZ-XLXYOEISSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O